Shantui Janeoo-produkter hjälper byggandet av Dongqing Expressway-rekonstruktions- och expansionsprojekt

2

Nyligen har 1 uppsättning E3R-120 och 1 uppsättning E5M-180 betongblandningsanläggning av Shantui Janeoo framgångsrikt färdigställts och levererats till kunder.De kommer att användas i rekonstruktions- och expansionsprojektet av Dongying-Qingzhou Expressway (nedan kallad Dongqing Expressway).

Under perioden övervann servicepersonalen det höga temperaturvädret, höll sig till uppdraget, följde strikt säkerhetsproduktionsbestämmelserna, kontrollerade noggrant varje säkerhetsjusteringslänk och tillhandahöll högkvalitativa tjänster till kunderna helhjärtat, vilket vann beröm och bekräftelse från kunder.

Det rapporteras att återuppbyggnads- och expansionsprojektet för Dongqingzhou Expressway består av G18 Rongwu Expressway och G25 Changshen Expressway.Det är en trafikartär som går genom Dongying City från norr till söder och ansluter till norra Qingzhou City i Weifang.Det är också en gyllene kanal som förbinder området Peking-Tianjin och Jiaodong-halvön..

Efter att projektet är slutfört kommer det att avsevärt förbättra trafikkapaciteten och trafikeffektiviteten för motorvägarna i Dongying, ge starkt trafikstöd för regional ekonomisk utveckling och främja ekologiskt skydd och högkvalitativ utveckling i Yellow River Basin, såväl som konstruktionen av en effektiv ekologisk ekonomisk zon i Yellow River Delta..

3 4


Posttid: 2022-09-09